2021 augusztus 5, csütörtök

A Síp utca pandémiája – Andizmus a Síp utcából

Az elmúlt hónapok eseményeit, különösen a hírekre leadott reakciókat szemlélve, arra következtetésre juthatunk, hogy a neológia hős védelmezői egyáltalán nem is a régi magyar neológiát védik, hanem valami egészen mást, ami a szemünk előtt született. Ez nem más, mint az andizmus, a Heisleri novus ordo seclorum egy speciális Síp utcai változata, egyben a DK VII. kerületi alapszervezete, vallási köntösben.

Az eredeti neológia számára elfogadhatatlan lett volna egy ateista hitközségi elnök, különösen zsíros fizetésért. Ez egy megtiszteltetés, társadalmi munkában (tiszteletdíj nélkül) vállalt és ellátott pozíció volt, melyet sikeres emberek nyertek el, olyanok, akik a civil életben is képesek voltak kiemelkedőt alkotni, eredményeket felmutatni. A rongyos csődbe navigált cége, a szerencsétlen, alapból súlyosan rokkant BKV és dolgozói átverése a használhatatlan, ócska minőségű ruhákkal nem kifejezetten az a dicső múlt, amellyel egy régi (MIOK előtti) neológ hitközség vezetésére eséllyel pályázhatott volna. Van az ügyeskedésének egy kicsit ilyen áthallásos papírtalpú bakancs feelingje, azzal a jelentős különbséggel, hogy az a vád akkor nem volt igaz.

Annak ellenére, hogy Heislerék azt próbálják lenyomni a torkunkon, hogy a neológia valójában a reform judaizmus egy speciálisan magyar változata, attól még egyáltalán nem az. Annyi igazságmorzsa felfedezhető az állításban, hogy a létrejöttekor újítónak, az ortodoxia bizonyos kötöttségeitől szabadulni vágyó mozgalomnak minősült, ami elsősorban elhagyott külsőségekben, bizonyos rítusbéli különbségekben nyilvánult meg, azonban azóta eltelt néhány évtized, és a kor jelentősen továbblépett azokon a kereteken, melyeket a neológia felállított maga köré létrejöttekor. 

Az azonos neműek haszenéje, a női rabbi, a homoszexuális rabbi, az elfogadott betérés nélküli “rabbi”, a különféle vallások egyházi szertartásainak összekeveredése, a hanukarácsony nem attribútumai a neológiának, ellenkezőleg, teljesen elfogadhatatlanok egy olyan zsidó szervezet számára, mely a zsidó vallás törvényei, és az azokat összefoglaló Sulchán Áruch alapján áll. Márpedig, és ezt az egyet nem lehet megkérdőjelezni, a neológia a Sulchán Áruch alapján állt és állna ma is, legalábbis deklaráció szintjén. Azzal, hogy Heislerék ezt is kikezdték, valójában magát a neológiát próbálják eltakarítani.

Itt még csak a felszínt karcolgatjuk, de ha mindent egyszerre vizsgálunk, akkor bizony ordít a mély. A zsidó vallás egyik vissza-visszatérő eleme az elkülönülés, az elkülönítés. Elválasztjuk a húsost a tejestől, a vászont a gyapjútól, az elvetett magokat a földben, a temetőinket mások temetőitől. A zsidóság nem univerzális vallás, bár nyitott a kívülről érkezőkre, és ennek százszámra látjuk pozitív példáját a bibliai Rúttól Onkeloszon, Rabbi Akiván és Elizabeth Tayloron át Ivanka Trump-ig. Alapvetően hisz egyedül üdvözítő voltában, az olám hábá-ban, a Messiás elérkezésében, az utolsó ítéletkori feltámadásban. Mások ezekről a dolgokról egészen mást gondolnak, ezért is tartjuk meg különállásunkat holtunkban is.

Mármost Heisler úr nyilván csupa új dolgot olvasott idáig, hiszen mint ismeretes, szarik a zsidó vallásra, de hogy a Rabbiság vezetője is szarjon rá, azt eddig nem hittem volna. Radnóti főrabbi talán nem tudja, hogy neológ rabbi sem lát el liturgiai funkciót keresztény temetőben, a megfeszített názáreti rabbi szobra alatt? Az apanázs fontos, de annyira mégsem lehet az, hogy a saját olám hábá-jával játszadozzék, ha egyáltalán hisz benne? Elnézve ugyan ezt az élcsapatot, valamint az általános erkölcsi tartásukat, nyilván nem a válasz a kérdésre. Van aki péknek megy, hogy eltartsa a családját, van, akinek azt dobja a gép, hogy rabbi lesz, és mint tudjuk, válságos időket élünk, minden fillérért le kell hajolni.

Ugyanezen Rabbiság vezetője minden további nélkül képes hazudozni bizonyítottan hamis papírokról, elnézegeti a nem zsidó nagymama eltemettetését, a hókuszpókuszt körülötte, mellyel nevezett életében nyilván nem tudott volna mit kezdeni…. reméljük, nyugodtan alussza örök álmát, néhány méterrel közelebb a Jóistenhez. Ugyanez az ember képes ahhoz asszisztálni, hogy a velük robotként szavazó, bár nem zsidó fiatalember vallási funkciókat lát el, beszámol a minjenbe, lejnol, davenol, káddist mondd, és ki tudja még mennyi és milyen mértékű blaszfémiát bocsát meg neki, tűr el, vagy éppen követ el önmaga, miközben sohasem létezett erkölcsi magaslatról prédikál úgy, hogy az egész építmény, melyen áll, valójában délibáb, földiekkel játszó égi tünemény. És tudja, hogy még van nem zsidó rasekol, a miskolcihoz hasonló kesztyűbáb, tollforgó Heisler kalapján… ebben ez a legelképesztőbb. Egri Oszi felkerült a halállistára, mert útban volt… kicsit szelektív a fiatalember gondolkodásmódja és a benne élő gonosz kis házmester énje. Vagy nem is az! Egyszerűen ez a biznisz része, az új, iparszerűen térítő andizmusé, ahol a kulcspozíciókat ilyen jól megfizetett neofitákkal (Horváth, Kiss, Nagy, és ki tudja még hányan) lehet teletömni, és ez a garanciája annak, hogy az üzlet háborítatlanul menjen tovább az idők végeztéig.

Róna főrabbi diplomáját akarták ezek visszavonatni, egy ateista rongyos, egy kegyeletsértő, erkölcstelen, pénzéhes rabbi, egy teljesen tökkelütött, játékszenvedéllyel megátkozott, ugyancsak pénzéhes “rabbi”, valamint egy szociopata, akinek azt hozta az élet egy szép napon, hogy valamiképpen rektor lett egy olyan vallási egyetemen, amihez amúgy semmi köze? Kinek a szmichája repüljön ezek után? Kié legyen a Szentháromság által feltárt következő szakdolgozat? Lehet szavazni, én Markovicsét szeretném először feltöltve látni az OR-ZSE honlapján…. Ja, nincs is meg az irattárban? Szörnyű véletlen, átkos hanyagság!

Milyen csontváz kell még kiessen a szekrényből, hogy kinyíljon a neológ zsidók szeme? Ti Blau, Bloch, Bächer, Goldziher, a Lőwök, Kecskeméti Ármin és Hevesi Simon, Scheiber és Schweitzer örökösei vagytok, nem ezeké a megélhetési ejtőernyősöké, akik belepottyanván a Síp utcai székház szobáiba éppen most törlik el végképp a múltat, a ti múltatokat!

HASONLÓ CIKKEK

Kommentár sem kell hozzá!

https://mandiner.hu/cikk/20210209_mester_tamas_heisler_andras_megbukott_mint_zsido_vezeto

Jönnek a hitetlen kutyák

A sunyi Gadó ocsmány szombatos propagandacikkében a "neológ rabbik mulasztásáról"ír. Arról kussol Gadó, hogyan alázza szét Heisler évek óta...

Találós kérdés!

1. December végén Róna Tamást választották meg a Rabbitestület elnökének.  2. Heisler mind a mai napig figyelmen kívül hagyja...

HÍREK

De ciki

https://www.azesz.com/2021/06/15/sabeszkor-temetobe/ Nem csodálkozunk már semmin. Most például ezen. ORZSE hallgató sábeszi temetőlátogatást vezet. Igazából nincs...

A Rumbach baki

Átadták a Rumbach zsinagógát. Tényleg csodálatos lett, tagadhatatlan. A megnyitón ott volt a vallásos elnök, a térítő rabbi, a...

Tiszaeszlár

A Mazsihisz 2020-as beszámolójában ódákat zengenek a temetőkről. Amúgy is azt teszik, szerintük ők aztán nahát, és amúgy is...

Kőszegi kamuhitközség

Sok hitközség van hazánkban, de van egy, a kőszegi, ami kifejezetten a kamu vonalra ült rá, illetve a megélhetési zsidóskodásra.

A jelentés mögött

Nagyon érdekes a Mazsihisz 2020-ról szóló gazdasági jelentése. Hurrá hangulat, optimizmus és ego a köbön. Szépen végigvesszük a tételeket, ma a Vidéki...