2021 augusztus 5, csütörtök

MAZSIHISZ: A határidők betartását még gyakorolni kell.

2020. november 06.-án az alábbi szívhez szóló közleményt olvashattuk a MAZSIHISZ honlapján: 

„A kezdeményezésre tekintettel a MAZSIHISZ eddig tartózkodott a dr. Róna Tamás által kezdeményezett munkajogi perben az ellenkérelem benyújtásától – vállalva ennek eljárásjogi következményeit is –, mert esélyt szeretett volna adni a főrabbi munkajogi ügyének peren kívüli megoldására.

Sajnálatosan dr. Róna Tamás folytatja a MAZSIHISZ által kifogásolt tevékenységét, így a MAZSIHISZ arra kényszerül, hogy a peres eljárásban a rendelkezésére álló eszközöket igénybe véve ellentmondást nyújtson be, és bízzon abban, hogy a bíróság a felek közötti jogvitát mielőbb lezárja.”

Ez azonban nem más, mint egy orbitális kamu, ugyanis aznap vették kézhez a peres felek az alábbi bírósági végzést: 

„A Kecskeméti Törvényszék dr. Róna Tamás felperesnek Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége alperes ellen munkaviszony jogellenes megszüntetése és következményei iránt indított perében meghozta a következő b í r ó s á g i m e g h a g y á s t: 

A bíróság megállapítja, hogy az alperes 2020. szeptember 9. napján kelt felmondásának jogellenessége folytán a felperes munkaviszonya nem szűnik meg, az változatlanul fennmarad.

A bíróság megállapítja, hogy 2020. szeptember 10. napjától a munkaviszony tényleges helyreállításáig terjedő időszakra a felperes munkabérre jogosult havi nettó 490.000,- Ft (azaz négyszázkilencvenezer forint) alapbér figyelembevételével…….

A bírósági meghagyás ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül bármelyik fél írásban, elektronikus úton az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon a Kecskeméti Törvényszéknél előterjesztett ellentmondással élhet………..A megfelelően előterjesztett ellentmondás esetén a bírósági meghagyás hatályát veszti és a bíróság az eljárást a perfelvétel szabályai szerint folytatja.

A keresetet tartalmazó irat és a bíróság végzése az alperes részére 2020. október 7. napján szabályszerűen kézbesítésre került, amelyhez képest az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló tizenöt napos határidő 2020. október 22. napján letelt.   Az alperes írásbeli ellenkérelmet nem terjesztett elő.”

Szóval, drága Smúzikáim, szó nincs semmiféle jószándékról a MAZSIHISZ részéről, egyszerűen elmulasztottak egy peres határidőt, és ezzel a gyenge dumával igyekeznek bénázásukat leplezni. 

https://mazsihisz.hu/mazsihisz/kozlemenyek/mazsihisz-folyamatos-egyeztetes-a-neolog-rabbikar-es-a-vilagi-vezetes-kozott

HASONLÓ CIKKEK

De ciki

https://www.azesz.com/2021/06/15/sabeszkor-temetobe/ Nem csodálkozunk már semmin. Most például ezen. ORZSE hallgató sábeszi temetőlátogatást vezet. Igazából nincs...

A Rumbach baki

Átadták a Rumbach zsinagógát. Tényleg csodálatos lett, tagadhatatlan. A megnyitón ott volt a vallásos elnök, a térítő rabbi, a...

Tiszaeszlár

A Mazsihisz 2020-as beszámolójában ódákat zengenek a temetőkről. Amúgy is azt teszik, szerintük ők aztán nahát, és amúgy is...

HÍREK

De ciki

https://www.azesz.com/2021/06/15/sabeszkor-temetobe/ Nem csodálkozunk már semmin. Most például ezen. ORZSE hallgató sábeszi temetőlátogatást vezet. Igazából nincs...

A Rumbach baki

Átadták a Rumbach zsinagógát. Tényleg csodálatos lett, tagadhatatlan. A megnyitón ott volt a vallásos elnök, a térítő rabbi, a...

Tiszaeszlár

A Mazsihisz 2020-as beszámolójában ódákat zengenek a temetőkről. Amúgy is azt teszik, szerintük ők aztán nahát, és amúgy is...

Kőszegi kamuhitközség

Sok hitközség van hazánkban, de van egy, a kőszegi, ami kifejezetten a kamu vonalra ült rá, illetve a megélhetési zsidóskodásra.

A jelentés mögött

Nagyon érdekes a Mazsihisz 2020-ról szóló gazdasági jelentése. Hurrá hangulat, optimizmus és ego a köbön. Szépen végigvesszük a tételeket, ma a Vidéki...