2021 augusztus 4, szerda

Jönnek a hitetlen kutyák

A sunyi Gadó ocsmány szombatos propagandacikkében a “neológ rabbik mulasztásáról”ír.

Arról kussol Gadó, hogyan alázza szét Heisler évek óta a rabbikat. Gadó, meg a rabbik nélküli Mazsihiszt vizionáló Bíró, egy kaptafa, jönnek a sötét odú mélyéről ezek a hitetlen kutyák és megmondják a tutit.

A rabbik a hibásak a Mazsihisz rothadásáért, nem ám a retardált Heisler.

Nem baj, Gadó, Heislerékkel együtt ti is a szemétdombon végzitek!

Addig is olvasgasd itt ezt a szösszenetet, erről sem írtatok soha semmit a heislerita szennylapotokban:

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE RABBITESTÜLETÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA DR. RÓNA TAMÁS FŐRABBI ÜGYÉBEN

A Rabbitestület 14 tagja 2020. szeptember 8-án – valamennyi tag egyező véleménye alapján – az alábbi kéréssel fordult a MAZSIHISZ vezetéséhez: „Mi a magyarországi neológ rabbik a MAZSIHISZ hitközségeiben hivatásukat végző, elkötelezett vallási vezetők ezzel szemben azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy Dr Róna Tamás főrabbi rabbinikus hivatását, töretlenül a MAZSIHISZ keretei között folytathassa.”

Kérésünk meghallgatást nem nyert, hiszen másnap a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója kiadta dr. Róna Tamás főrabbinak a felmondást. Példa nélküli, hogy a vallási vezetés egyhangú véleményével szemben a világi vezetés rabbi-ellenes döntést hozott. A Rabbitestület nem „elvtelen” kollegialitás, rosszul értelmezett szolidaritás végett fogalmazta meg kérését, hanem mert elismeri Róna Tamás 25 éves rabbinikus munkáját, tudását, szakmai hozzáértését, még akkor is, ha ezt egyesek besározni igyekeznek.

A Rabbitestület 2020. szeptember 15. napján újabb ülést tartott, melyen az ún plágiumvád is szóba került. A plágiumvizsgálati Bizottság előzetes jelentésének első mondatában olvasható, hogy az OR-ZSE bejelentést kapott, s a Fenntartó kérte az intézmény rektorát, hogy vizsgálja ki a bejelentést.

Az egyetem akkori rektora, prof. dr. Schőner Alfréd főrabbi álláspontja:

„…A rabbi oklevél minősítéséhez – az akkor érvényes SZMSZ és Vizsgaszabályzat szerint- a következő szügségeltetik:

– az oklevél minősítésébe beleszámítanak a záró vizsga eredményei,

– a képzési időszak alatt letett szigorlatok,

– valamint a szakdolgozat érdemjegyei….

Milyen tárgyakból tettek  aznap a jelöltek záróvizsgát?

– Szentírásból vizsgabizottság előtt,

– háláchából vizsgabizottság előtt,

– bibliai tudományokból vizsgabizottság előtt,

– Talmudból vizsgabizottság előtt,

– szertartástanból vizsgabizottság előtt,

– gyakorlati lelkészetből vizsgabizottság előtt,

– zsidó történelem és irodalomból vizsgabizottság előtt,

– vallásbölcseletből vizsgabizottság előtt.

Ezeknek a szigorlati jegyeknek, a disszertációnak, a disszertáció védésének, valamint a nyolc tárgynak az átlaga adja meg a záróvizsga jegyzőkönyv szerint azt az eredményt, amellyel az illetőt rabbiavatásra bocsáthatjuk.

… Az előttem lévő záróvizsga jegyzőkönyv anyag szerint mind a két fiatalember (Darvas István és Róna Tamás) jeles eredménnyel tette le a vizsgáját.

A szakdolgozatnak egy részét kiemelve a vizsgák sorából, nem más, mint az egészből való kiragadás.  Nem utolsó sorban egy 15 – 20 év ezelőtti helyzetet nem lehet – a 21. század második évtizedének végén ismert technológia – nélkül értékelni.

Más világ volt.

Ennek alapján megállapítom, hogy a fent említett tények alapján, Róna Tamás és Darvas István is sikerrel, jeles eredménnyel tették le a rabbivizsgát.

Az adatok, tények alapján az eltelt 15-20 év munkáját nem lehet negligálni…

A Felsőoktatási Törvény alapján Róna Tamás diplomája megkérdőjelezhetetlen és visszavonhatatlan diploma.

A szmichát, azaz a rabbidiplomát, rabbik adják!

Az akkori rabbikar hat tagjának mindegyike aláírta a szmichát, mert ott voltak Róna Tamás rabbivizsgáján, és ismerték a vizsga szóbeli és írásbeli teljes követelmény rendszerét.

Rajtuk  kívül – a jegyzőkönyv szerint – még négy rabbi és három „világi” professzor – történész, filozófus, irodalmár – kisérte végig a teljes vizsgafolyamatot, és – a záróvizsga jegyzőkönyv szerint – mindnyájan elismerték a munkák értékét.”

A Róna Tamás főrabbit érintő – több mint egy évvel ezelőtti – Bész Din határozat kisebb fokú mulasztást állapított meg, semmiféle szankciót nevezettel szemben nem alkalmazott, a világi vezetés sem fűzött az ügyhöz egyetlen egy sor kommentárt sem. Ezen ügy felmelegítése sem szól másról, mint hogy a világi vezetés egy újabb fronton megkísérli aláásni Róna Tamás tekintélyét.

Az ülésen résztvevők mindegyike visszautasítja egy rabbi diszkriminálását.

Mindezek alapján a Rabbitestület nyomatékosan kéri a MAZSIHISZ világi vezetésétől, hogy dr. Róna Tamás felmondását a munkáltató vonja vissza, az egyházi jogviszonyt a főrabbi úrral állítsa helyre, hogy tovább tudja végezni munkáját közösségünket építve!

10 igen, 4 tartózkodással lett elfogadva.                                    

5771.Tisri 12.             2020. szeptember 30.

HASONLÓ CIKKEK

Kommentár sem kell hozzá!

https://mandiner.hu/cikk/20210209_mester_tamas_heisler_andras_megbukott_mint_zsido_vezeto

Találós kérdés!

1. December végén Róna Tamást választották meg a Rabbitestület elnökének.  2. Heisler mind a mai napig figyelmen kívül hagyja...

Az ősök forognak a sírjukban

Bocs, Fináli elvtárs, ez mi? Ez komoly? Jó, azt tudjuk, hogy Heisler a reformoknak akarja átjátszani a Rumbachot, kiderült ez egy elkapott levélből. 

HÍREK

De ciki

https://www.azesz.com/2021/06/15/sabeszkor-temetobe/ Nem csodálkozunk már semmin. Most például ezen. ORZSE hallgató sábeszi temetőlátogatást vezet. Igazából nincs...

A Rumbach baki

Átadták a Rumbach zsinagógát. Tényleg csodálatos lett, tagadhatatlan. A megnyitón ott volt a vallásos elnök, a térítő rabbi, a...

Tiszaeszlár

A Mazsihisz 2020-as beszámolójában ódákat zengenek a temetőkről. Amúgy is azt teszik, szerintük ők aztán nahát, és amúgy is...

Kőszegi kamuhitközség

Sok hitközség van hazánkban, de van egy, a kőszegi, ami kifejezetten a kamu vonalra ült rá, illetve a megélhetési zsidóskodásra.

A jelentés mögött

Nagyon érdekes a Mazsihisz 2020-ról szóló gazdasági jelentése. Hurrá hangulat, optimizmus és ego a köbön. Szépen végigvesszük a tételeket, ma a Vidéki...